divendres, 22 d’agost de 2008

Afany recaptatori de la Paeria

L’equip de govern socialista de l’Ajuntament de Lleida, davant de la crisis econòmica que ens afecta, ha fet determinats gestos que des del Partit Popular considerem insuficients perquè, tot i després del gest, els ciutadans i ciutadanes de Lleida continuem pagant per sobre de la mitjana pel que fa als impostos municipals, i aquesta és una trista realitat que patim i que des del PP ja fa anys que venim denunciant.

Aquesta realitat queda reflectida en l’aprovació per part del Govern socialista de la Paeria de les ordenances fiscals de la ciutat de Lleida. Aquest fet farà que les taxes i els impostos municipals s’incrementin un 4,3%, independentment de quin sigui l’increment del salari dels lleidatans, amb la qual cosa es demostra que poc importa i preocupa al Govern municipal que els ciutadans de Lleida perdin poder adquisitiu. Aquí del que es tracta és de recaptar, i si una família no pot arribar a final de mes, doncs ja s’espavilarà. I així, senyor alcalde no anem bé.

De ridícula podem qualificar la rebaixa que s’ha aprovat de l’impost de circulació. Una petita rebaixa –sobre un màxim de 2 es rebaixa de 1,95 a 1,90- que no evita que l’impost de circulació que paguem els lleidatans continuï sent dels mes alts de tot l’Estat espanyol.

Tant és així que, segons l’informe anual de Automovilistas Europeos Asociados, l’impost de circulació que es paga a la ciutat de Lleida és el quart més elevat d’Espanya, superant el preu d’altres ciutats molt més grans com són Madrid, València o Saragossa.

Pel que fa a l’Impost de Bens Immobles (IBI), els ciutadans de Lleida som dels que paguem més per aquest concepte, motivat principalment per la revisió cadastral i per la nul·la voluntat de l’equip de govern de voler reduir veritablement el seu impacte. En aquest tribut la Paeria aplica l’esforç fiscal màxim permès per la llei, fins el punt que la recaptació per aquest concepte s’ha incrementat un 39% en els darrers tres anys. D’aquesta manera, el rebut mitjà per pis ha passat de 285 a 376 euros i representa per a les arques municipals uns ingressos superiors a 36 milions d’euros.

Des del PP creiem que el Govern socialista de la Paeria està castigant amb aquest impost als lleidatans que tenen la seva vivenda en propietat i és per aquest motiu que vàrem demanar que es reduís aquest impost, al menys, fins al 0,650%, una petició que va ser rebutjada pels qui es diuen defensors de polítiques socials i progressistes.

També vàrem presentar, al Ple que va aprovar les ordenances fiscals, esmenes dirigides a afavorir i protegir a les famílies, particularment a les nombroses, amb uns criteris molt més sensibles que els que es contemplen a l’actualitat. Així, des del PP proposàvem un criteri diferenciador segons la renda de les famílies nombroses perquè se’ls apliqués una bonificació en la quota de l’IBI.

Tanmateix, des del PP també consideràvem necessari que es bonifiqués el rebut de l’IBI als veïns de l’Horta de Lleida, no tan sols per afavorir aquesta zona de la ciutat per tot allò que representa, sinó per garantir-ne la seva subsistència i viabilitat, i perquè és un indret que, avui en dia, encara no gaudeix dels serveis municipals amb les mateixes prestacions que la resta de barris de la ciutat de Lleida. Malauradament, l’actual equip de govern de la Paeria, pel que es va veure, no comparteix les nostres inquietuds i totes les esmenes del PP van estar rebutjades sistemàticament, malgrat que puguin ser positives per la ciutat i per les persones que hi conviuen.

I en temps de crisi com la que estem patint, no deixa de ser sorprenent que el Govern municipal no hagi previst cap tipus de bonificació de l’IAE amb la finalitat d’impulsar la contractació i beneficiar i promoure determinades polítiques relacionades amb les empreses. Com tampoc es fa el suficient per solucionar el problema de l’habitatge, actualment un dels principals mals de cap dels lleidatans, ja que cada dia són més els qui no poden accedir a pisos ni de propietat ni de lloguer.

En aquest sentit, s’ha de fomentar la construcció d’habitatges protegits i concertats, sense tenir en compte si són d’iniciativa pública o privada, perquè el més important és procedir a la construcció de vivenda social i no qui l’executi. És lamentable que en el que portem d’any el Col·legi d’Arquitectes de Lleida tan sols hagi visat 41 habitatges de protecció oficial a tota la província, dels quals cap és a Lleida ciutat.

Mentre des del PP considerem que en aquests temps de crisi s’ha d’afavorir a la família, l’economia, les empreses i la construcció d’habitatge social, entre altres factors, que són les necessitats més bàsiques dels ciutadans, a l’equip de govern socialista de l’Ajuntament de Lleida, pel que es veu, l’únic que li preocupa són les arques municipals a tenor del seu, més que demostrat, afany recaptatori.

Els ciutadans, indubtablement, hem de contribuir al finançament dels serveis que ens ofereix l’administració i, en conseqüència, hem de pagar impostos, però aquests han de ser sufragats en la seva justa mesura, tenint en compte els principis d’equitat i justícia distributiva.