divendres, 28 de setembre de 2007

Pressupost Diputació de Lleida

El ple de setembre a la Diputació va aprobar, amb la majoria de l'equip de govern, una modificació del pressupost d'aquesta institució. Una de les moltes que es fan al llarg de l'any, però la primera en la qual vaig poder intervenir com a Diputada.

És molt habitual fer modificacions ja que és molt difícil que una institució a la qual tothom demana, tingui uns pressupostos inflexibles, però és lamentable que les partides que sempre es modifiquin siguin les destinades a propaganda, publicitat, despeses de representació, etc., és a dir, aquelles que es destinen a maquillatge per fer quedar bé l'equip de govern de torn.
Mal comença aquest govern d'esquerres, doncs fa el mateix que el govern anterior, quan allò que hauria de primar i afavorir són les ajudes als municipis de la província, principalment els més petits què són els que més dificultats tenen per assolir les seves competències bàsiques.